عام ريل انجيڪٽر نوزل

  • Common Rail Nozzle

    عام ريل نشان

      ڊينسو نوج نمبر نمبر جي بوش بوچ جا نشان نلي نمبر انجيڪٽر نمبر. نمبر نمبر نلي نمبر انجيڪٽر نمبر. قسم 1 DSLA154P1320 0445110189 CRI1-16 1 DLLA127P1098 RE543266 G2 2 DLLA145P2557 0445110808 CRI1-16 2 DLLA127P944 095000-6310 / RE530362 G2 3 DLLA143P2365 + 0445110537 CRI11631641682016411168168161681616816168161616 DLLA148P2516 0445120415 CRI1-16 5 DLLA145P1024 30300 G2 6 DLLA154P2406 0445120368 CRI1…